Každá dobrovolnická aktivita, stejně jako cílová skupina, mají svá specifika. Jednou z takových specifik je i práce s dětmi, které se potýkají s poruchami učení, nebo jsou ohrožené duševním onemocněním. Naučit se, jak s takovými dětmi pracovat, jaké metody či pomůcky používat a jaký volit přístup, může dobrovolníky připravit na nelehké situace. Zároveň to bývají nejčastější témata při supervizních setkáních.

V sobotu 20. listopadu se tak uskutečnilo školení dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a mládeží v rámci celého Ústeckého kraje. V online prostředí se tak sešly dobrovolnice od Chomutova až po Ústí nad Labem, které se s dětmi potkávají v rámci mentoringových programů, doučování a dalších dobrovolnických příležitostech.

Úvodní část o supervizi, jejím průběhu a přínosu pro samotné dobrovolníky doplnila vlastními zkušenostmi supervizorka a speciální pedagožka Mgr. Jana Lhotská. Další částí programu nás opět provedla Mgr. Jana Lhotská, která si pro účastnice připravila ukázky her i didaktických pomůcek. A tak se účastnice nejen seznámily s poruchami pozornosti a učení, ale dostaly i tipy a rady, jak v těchto případech pracovat. Už jste někdy jako praváci zkoušeli stříhat nůžkami pro leváky? Jak se tedy musí cítit děti, které to mají opačně? Nebo jaké to asi je, když vás velké množství písmen v pohádkové knize rozptyluje natolik, že ani nevíte, o čem čtete. Závěrečnou částí programu nás provedla Mgr. Iva Kašpárková, vedoucí Centra duševního zdraví pro děti a mladé lidi (Fokus Labe). Ta se s účastnicemi podělila o své zkušenosti v oblasti duševního onemocnění u dětí nebo jejich rodičů. Jaký přístup k těmto dětem volit, jaké jsou jejich specifické potřeby, čím jim mohou být dobrovolníci nápomocní a prospěšní.

Naše první zkušenost s tímto druhem školení – tematické, napříč celým krajem a v online podobě, byla přínosem i pro nás realizátory a tak se těšíme na další podobná setkání.

Zpracovala: Bc. Stanislava Hamáková, DiS.