V sobotu 5. března se uskutečnilo již druhé školení dobrovolníků pořádané Regionálním dobrovolnickým centrem pro Ústecký kraj. S úžasnými školitelkami Mgr. Janou Lhotskou a Mgr. Ivou Kašpárkovou, se setkaly dobrovolnice zapojené do mentoringových programů, doučování nebo i ty, které na své uplatnění teprve čekají. Společnými tématy byli úvod do supervize, seznámení s některými supervizními technikami, práce s dětmi s individuálními potřebami, ukázka pomůcek vhodných pro doučování, jaký je život s duševním onemocněním a co takovým dětem mohou dobrovolníci nabídnout, kde pomoci.

Školení na toto téma bylo již druhé v pořadí, ale nyní jsme se mohli setkat fyzicky v ústeckém klubu ENTER22 provozovaným Dobrovolnickým centrem z.s. Osobní setkání nám tak umožnilo vše si vyzkoušet na vlastní kůži, prohlédnout si všechny pomůcky i představené materiály. Děkujeme lektorkám i účastnicím a přejeme jim mnoho spokojených a šťastných dětí nejen při dobrovolnických aktivitách.

Autor: Bc. Stanislava Hamáková, DiS.