Po čtyřech letech společné činnosti se členové mezinárodního týmu Silných sousedů 2.0 setkali při příležitosti zhodnocení práce odvedené v končícím projektu, ale také k projednání vizí a perspektiv další spolupráce.

Během oněch čtyř let našeho společného snažení jsme vyslali 65 mladých Němců a Čechů na roční stáž do hostitelských organizací sousední země. Naši dobrovolníci na svých působištích uskutečnili bezmála 250 jazykových setkání pro veřejnost a stali se výraznou pomocí celkem šestadvaceti organizacím v česko-saském příhraničí.

Na české straně tento projekt koordinuje Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, které ve spolupráci s německým Paritätische Freiwilligendienste zaštiťuje výjezdy zapojených dobrovolníků.

Během našeho týmového setkání jsme se shodli, že důležitým přínosem roční zahraniční zkušenosti je pro mladé lidi možnost získat nadhled nad svým dosavadním profesním směřováním, ujasnit si své priority, zvědomit si své pohnutky pro vykonávání zvolené profese a nahlédnutím do jiného kulturního prostředí získat nové perspektivy. Během projektu jsme mohli sledovat, jak se mladí lidé nacházejí v nejrůznějších činnostech a objevují své lidské i profesní dovednosti, o nichž neměli dříve tušení.

Za důležitou společnou potřebnost projektu považujeme předávání kulturních zvyklostí mezi sousedními zeměmi, které posiluje motivaci k učení se sousednímu jazyku. Pro tuto mezikulturní výměnu jsme využívali času na společných seminářích.

Vzhledem k důsledné snaze o naplnění hlavního cíle projektu, jímž je bourání jazykových bariér mezi oběma sousedícími národy, se nám podařilo pro mladé lidi zapojené do projektu vytvořit podmínky pro jejich budoucí přeshraniční uplatnění. A nebyli to jenom čeští dobrovolníci, kteří svou znalost sousedního jazyka dovedli na úroveň, která otevírá dveře k pracovním příležitostem v Německu. I mezi německými dobrovolníky se znalost češtiny zdokonalila obdivuhodný způsobem.

Při společném hledání nových vizí jsme se dohodli, že ročník 2023/2024 bude přechodovým rokem, kdy vypracujeme společnou strategii pro další etapu spolupráce. Ale ani tak se nebudeme nudit; do našich českých organizací v září nastoupí 15 německých dobrovolníků a dobrovolnic a my vyšleme nejméně 3 české dobrovolnice na roční službu v Německu.

Kontakty:
tel.: +420 608 261 848, e-mail: nada.pazoutova@dcul.eu
Mgr. Naděžda Pažoutová, koordinátorka projektu Silní sousedé 2.0