V květnu 2022 jsme zahájili naši spolupráci v rámci mezinárodního projektu The European Grand Tour.

Lead partnerem Projektu je francouzská organizace Collectif pour un Service Civique Européen, účastní se ho celkem 9 organizací ze 7 zemí (Francie, Itálie, Malta, Rumunsko, Estonsko, Řecko a Česká republika).

Před prázdninami proběhl v rámci Projektu 5denní Festival Dobrovolníků, který umožnil setkání desítek mladých lidí z Evropy ke společným workshopům, interkulturním výměnám a neformálnímu učení. Zásadní myšlenkou bylo zvýšení motivace k dobrovolnictví. Budou jmenováni Ambasadoři dobrovolnictví, tedy mladí lidé, kteří budou ideu dobrovolnictví šířit mezi vrstevníky ve svých zemích.

Jedním z hlavních společných úkolů a cílů je rovněž rozšíření Evropské civilní služby (dobrovolnictví na plný úvazek), známé např. z Francie, Itálie, Německa, do zemí, kde ještě neexistuje, tedy také do České republiky.

Vydali jsme a podepsali společný dokument Manifest pro Evropskou civilní službu – od občanské společnosti, který je vám k dispozici ve francouzském originále Manifeste pour un Service Civique Européen – de la Société Civile.

Mladí Češi získají možnost zúčastnit se dobrovolnické mise v ČR (práce s dětmi, v kultuře, sportu, sociálních službách…), kterou po 6 měsících ukončí a přesunou se na stejnou dobu za obdobnými aktivitami do některé ze zemí Evropské Unie.

Věříme v novou perspektivu pro mladé lidi v České republice. Vykonávat smysluplnou činnost pro sebe sama a současně pro naši zemi a následně být v tomto smyslu aktivními také v některém ze států Evropské unie.

Naše motto je: Budovat Evropu s mladými lidmi a pro mladé lidi: Evropská občanská služba-Služba pro všechny.

Číslo projektu:2021-2-FR02-KA220-YOU-000050835