Ústí nad Labem – Projekt European Grand Tour, průkopnická iniciativa financovaná Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+, bude oficiálně ukončen 30. listopadu 2023. Projekt, který zahájila nevládní organizace „Collective for a European Civic Service“ ve spolupráci s 8 mezinárodními partnery ze 7 zemí EU (Unis Cité – Francie, Scambi Europei – Itálie, Inco Trento – Itálie, Malta Council for the Volunteering Sector – Malta, Ecogenia – Řecko, Estyes – Estonsko, Creative Plus – Rumunsko, Dobrovolnické centrum – Česká republika), dosáhl během 18 měsíců strategického partnerství významných milníků.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit soudržnou síť evropských sdružení zaměřenou na usnadnění přístupu k národním a evropským dobrovolnickým aktivitám pro mladé lidi, kteří mají méně příležitostí. Toto společné úsilí vyvrcholilo vytvořením „Průvodce standardy kvality v dobrovolnictví“, obsáhlé brožury, která konsoliduje osvědčené postupy a podporuje kulturu dobrovolnictví.

Je třeba zdůraznit, že síť vytvořila také „Průvodce šířením občanské služby“, čímž dále posiluje dopad svých iniciativ. Tento průvodce, který je nedílnou součástí výstupů projektu, slouží jako komplexní zdroj informací na podporu vzniku programu Občanská služba a šíření jeho principů po celé Evropě.

Z vyjádření sítě evropských sdružení lze citovat: „Společné úsilí projektu European Grand Tour položilo základy pro inkluzivnější a spolupracující dobrovolnictví v celé Evropě. Průvodce kvalitou dobrovolnictví spolu s průvodcem šířením občanské služby jsou důkazem našeho závazku demokratizovat dobrovolnické zkušenosti pro všechny mladé lidi v Evropě.“

Projekt European Grand Tour dosáhl významných milníků, zejména vytvoření online platformy na internetových stránkách Evropské sítě občanských služeb. Toto centrálně řízené úložiště zjednodušuje proces podávání žádostí o evropské a národní mise a odstraňuje bariéry pro všechny mladé lidi. Úsilí o podporu dlouhodobých a příspěvkových dobrovolnických příležitostí vyústilo v pilotní programy napříč Estonskem, Řeckem, Rumunskem a Českou republikou. Bylo inspirováno úspěšným programy Občanské služby ve Francii, Itálii a Německu

Zkušenosti získané z těchto iniciativ byly shrnuty do přelomové příručky o šíření občanské služby, která je nyní distribuována ve 27 evropských zemích s cílem podpořit kulturu dobrovolnictví. Dále byl natočen krátký dokumentární film, který představil různorodé prostředí občanské služby v Evropě. Zaměřil se na budoucí mladé dobrovolníky a má je inspirovat k angažovanosti. V rámci projektu byla také uspořádána dvě velká setkání s dobrovolnickou tematikou ve Štrasburku a v Boloni, která sdružila více než 300 dobrovolníků. Tato setkání poskytla účastníkům platformu pro diskusi o jejich potřebách a společné představě o budoucnosti dobrovolnických misí v Evropě.

V dalším prohlášení síť evropských sdružení zdůrazňuje: S ukončením projektu European Grand Tour oslavujeme nejen konec partnerství, ale i začátek nové kapitoly evropské občanské služby. Dopad našich společných iniciativ bude rezonovat po mnoho dalších let a podpoří pocit jednoty a cílevědomosti mezi mladými dobrovolníky na celém kontinentu.“

Další informace, publikace a odkazy:
Průvodce standardy kvality v dobrovolnictví v AJ
Průvodce šíření dobrovolné služby v AJ
Online platforma se přehledem dobrovolnických misí v Evropě
Dokumentární film s českými titulky

Název: European Grand Tour
Číslo projektu: KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth
Projekt spolufinancovaný z fondů Evropské unie