Projekt D-CARE Interreg Danube se blíží ke svému konci a my se ve finální fázi zaměřujeme na diseminační aktivity.

8.11.2022 jsme na Krajském úřadu Ústeckého kraje uspořádali 2. diseminační konferenci výsledků našeho končícího projektu D-CARE.

Děkujeme členům Krajské Rady Seniorů, PaeDr. Jiřímu Kulhánkovi (1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje za oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit) a Ing. Petře Lafkové, MPA (vedoucí sociálního odboru ÚK) za pozornost a také velmi živou diskuzi.

Je skvělé vidět, že téma chytrých řešení a inovativního prostoru pro vzdělávání rezonuje mezi cílovou skupinou Projektu i zástupci Kraje.

8.12.2022 jsme se setkali se zástupci neziskových organizací v hybridní formě na 3. diseminační konferenci (část osobně v klubu Enter22 a část online) a o výsledcích digitalizace v sociálních a zdravotních službách informovali i je, prostor byl i pro diskuzi.

Jsme přesvědčeni, že jsme vytvořili hodnotný základ pro budoucí plnohodnotný, bezpečný a pohodlný život seniorům v pobytových zařízeních i domácnostech v našem kraji.