Poslední tři roky jasně ukázaly na potřebu vzdělávání v oblasti moderní technologie a digitalizace téměř ve všech oborech lidské činnosti. Dobrovolnictví a neziskový sektor tedy nejsou žádnou výjimkou. Během pandemie jsme byli všichni nuceni své offline aktivity upravovat pro online prostředí, a do budoucna bude tento trend nabírat na síle. 

Neziskové organizace, koordinátoři, i dobrovolníci samotní potřebují vzdělávací a technologické nástroje, které přechod z analogového do digitálního světa usnadní a inspirují je k dalšímu růstu a vzdělávání.

Projekt ProVol nabízí holistický přístup ke vzdělávání v oblasti digitalizace a nabízí lidem působícím v neziskovém sektoru vstoupit do digitální sféry sebevědomě, s potřebnými znalostmi a nástroji. Na projektu se podílí čtyři partnerské země: Německo, Rakousko, Rumunsko a Česká republika. 

Cílem projektu je tvorba efektivních vzdělávacích materiálů, které budou k dispozici každému, kdo o vzdělávání projeví zájem. Výsledkem společného partnerského úsilí bude výukový program a sada online nástrojů, příručky s metodami a doporučením k vedení pracovníků neziskových organizací i dobrovolníků v digitálním prostředí, a konečně i odborné školení vedoucích pracovníků i koordinátorů dobrovolníků.

Ve dnech 19. a 20. října spouštíme pilotní interní školení, v rámci kterého Vám projekt detailně představíme a Vaše zpětná vazba bude mít vliv na finální podobu výukových materiálů i školení samotného.

Tato nabídka platí pro vedoucí pracovníky neziskových organizací a je zdarma. Využijte skvělou příležitost, jak svou organizaci posunout vpřed a přihlaste se do 15. 10. 2022 na email nicol.magrotova@dcul.eu

Fotografie: Foto z mezinárodního meetingu, který se uskutečnil v září v rumunském dobrovolnickém centrum ve městě Cluj-Napoca.