40 zemí včetně té naší patří k těm, kde jezdí elektrická tříkolka. V České republice jí můžete potkat zatím jen ve 3-4 městech a jedním z nich je Ústí nad Labem. Od roku 2019 vozí seniory v Ústí nad Labem a přináší radost.

V roce 2019 jsme začali spolupracovat se zástupci Magistrátu města Ústí nad Labem, odborem Cestovního ruchu. Společná schůzka byla zaměřena na možnosti spolupráce týkající se provozu elektrické tříkolky v našem městě. Město je vlastníkem a zástupci odboru hledali reálnou a funkční variantu provozu, bezpečnou pro seniory a hendikepované a zároveň minimalizovat možnost rozbití nebo krádeže elektrické tříkolky. 

V rámci několika setkání jsme přemýšleli a řešili různé možnosti. Nakonec jsme se shodli na tom, že je možné a reálné, aby byla elektrická tříkolka provozována za pomoci dobrovolníků. Dobrovolníci mohou pomoci s realizací za určitých podmínek – proškolení, zasmluvnění, pojištění. Představa o provozu elektrické tříkolky byla původně směřována na nabídku tříkolky pro různé domovy v Ústí nad Labem. 

Na jaře 2019 byl spuštěn nábor dobrovolníků, první dobrovolníci byli proškoleni, zasmluvněni a pojištěni. Školení probíhalo ve spolupráci s pracovnicí odboru Magistrátu města Ústí nad Labem. Jiřina Gasserová školila za oblast dobrovolnictví, obsluhu a technickou stránku školila pracovnice Magistrátu města Ústí nad Labem. Provoz elektrické tříkolky úspěšně fungoval od června do září 2019. Zapojilo se 9 dobrovolníků, kteří celkem najezdili 277 hodin. 

Rok 2020 zasáhla pandemie, která výrazně přibrzdila fungování dobrovolníků – v tomto roce jezdili aktivně 2 dobrovolníci, kteří zvládli najet 16 hodin.

Partnerství Dobrovolnického centra, z.s., Magistrátu města Ústí nad Labem a Domova Velkého Březno, p. o. trvá v této aktivitě i nadále. V letošním roce plánujeme doškolit nové dobrovolníky a podpořit seniory po náročném období a izolaci, která vznikla díky uzavření domovů při nouzovém stavu.

Zpracovala: Bc. Jiřina Gasserová