Přinášíme vám seznam termínů pro podávání žádostí v jednotlivých aktivitách a základní informace k podmínkám zapojení.

příručce pro rok 2022, kterou zveřejnila Evropská komise na svých stránkách, najdou žadatelé termíny a informace pro podávání žádostí o podporu v dobrovolnických aktivitáchsolidárních projektech a v centralizovaných aktivitách dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci a dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou. Níže najdete termíny pro jednotlivé druhy aktivit včetně informací k podmínkám zapojení.

Dobrovolnické aktivity

Organizace, které se chtějí zapojit do dobrovolnických aktivit, mohou předkládat svou žádost o grant do 23. února 2022 12:00 středoevropského času. Realizace projektů podaných k tomuto datu začíná mezi 1. červnem a 31. prosincem 2022.  O grant mohou zažádat veřejné nebo soukromé instituce a organizace, které jsou držiteli Quality Label pro Lead roli. Pokud vaše organizace značku Quality Label nemá a plánuje se do únorové výzvy zapojit, může si o ni zažádat do 19. prosince 2021.

V roce 2022 zřejmě půjde o jediné kolo termínů pro podávání žádostí pro dobrovolnické projekty, proto všem zájemcům doporučujeme zapojit se do únorové výzvy.

Solidární projekty

Solidární projekt realizuje tým minimálně pěti mladých lidí ve věku 18-30 let, kteří chtějí ve svém okolí něco změnit k lepšímu. Žádost o projekt může tento tým podat pod záštitou organizace, ale i samostatně jako neformální skupina. Příležitosti pro podání žádosti o solidární projekt budou v roce 2022 hned dvě, a to v rámci termínů 23. února 2022 a 4. října 2022, vždy 12:00 středoevropského času.

Dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci

Hlavní novinkou programového období 2021-2027 je centralizovaná aktivita dobrovolnických projektů v oblasti humanitární pomociZapojit se do ní mohou mladí lidé ve věku 18-35 let, kteří mohou vyjet na projekt v délce 2 týdnů – 12 měsíců. Zájemci se musí registrovat na portále Evropského sboru solidarity. První nabídky projektů humanitární pomoci budou zveřejněny v polovině roku 2022. Organizace, které mají zájem tyto projekty realizovat, musí být držiteli Quality Label pro dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci. Pro realizaci projektů v roce 2023 je potřeba podat žádost o Quality Label nejpozději do 22. září 2022. Současní držitelé Quality Label pro tuto aktivitu mohou žádat o grantové prostředky k 3. květnu 2022. Žádosti o grantové prostředky a Quality Label se podávají u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu.

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou

Další centralizovanou aktivitou Evropského sboru solidarity jsou dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritouEvropská komise pro nadcházející rok stanovila dvě tematické priority pro tuto aktivitu, a to propagaci zdravého životního stylu a obnovu kulturního dědictví. Organizace, které jsou držitelem Quality Label, mohou předkládat své žádosti o grant k 6. dubnu 2022 17:00 středoevropského času.

Zdroj: dzs.cz