Pozvánka na závěrečnou konferenci 

Název projektu: Zavádění standardů kvality pro dobrovolnickou práci v sociálních službách
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015239
Realizátor: Slunečnice z. s. 
Partneři: Poskytovatelé soc. služeb v Děčíně, kteří přijímají dobrovolníky nebo mají zájem je přijímat.
1 ) Cesta do světa, p.s. Slunečnice – SR; STD
2) Indigo Děčín, z.s. – NZDM; Terénní program
3) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. – SAS_1; SAS_2; NZDM
4) Charitní sdružení Děčín, z.s. – SAS; Odborné soc. poradenství
5) Křesťanské společenství Jonáš, z.s. – Nízkoprah. den. centrum
6) Valérie – Homecare, s.r.o. – Domov pro seniory

Cíle projektu:
– nastavit jednotný systém pro přijímání a zapojení dobrovolníků do sociálních služeb tak, aby byl plně koherentní s požadavky kvality a standardy sociálních služeb, to vše s úsilím o zlepšení a zkvalitnění sociálních služeb a jejich přínosu pro uživatele
– proškolit sociální pracovníky (případně jiné pracovníky, kteří v soc. službách dobrovolníky přijímají a starají se o ně) v postupech práce s dobrovolníky, právních normách, rozsahu toho, co je možné zahrnout do dobrovolnické práce a co nikoliv atd.
– výměna zkušeností s cílem co nejvyšší kvality soc. služeb

zdroj: https://slunecnice-projekty.webnode.cz/o-projektu/