Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Vás srdečně zve na celodenní konferenci

Zapojení dobrovolníků při společném řešení mimořádných událostí velkého rozsahu
dne 29. listopadu 2023 od 9.00 hod do 16.00 hod v budově Ministerstva vnitra (Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7)

Během konference proběhne vyhlášení národní Ceny za DOBROvolnictví ministra vnitra v kategorii dobrovolník a dobrovolnická organizace za rok 2023.

Přihlášky na konferenci zasílejte v termínu do 15. listopadu 2023 na email: blanka.uridilova@mvcr.cz
Účast na konferenci je bezplatná.

Diskutovanými tématy budou případové studie a evaluace nedávných mimořádných událostí velkého rozsahu se zapojením dobrovolníků. Bude představen návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví a další.

Program konference:
9.00 – 9.30      Prezence
9.30 – 10.00   Úvodní slovo a představení pracovního návrhu Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice, JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality MV ČR
10.00 -10.20   Statistické šetření dobrovolnictví v době pandemie COVID, Mgr. Jana Hamanová, ředitelka SC&C spol. s r.o.
10.20 -10.40   Novelizace typové činnosti složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (STČ 12/IZS), Mgr. Martina Čapková, GŘ HZS
10.40 -11.00   Zapojení ukrajinských dobrovolnic – DC Ústí n. L.
11.00 – 11.15 Přestávka
11.15 -12.15   Vyhlášení národní Ceny za DOBROvolnictví Ministerstva vnitra v kategorii dobrovolník a dobrovolnická organizace za rok 2023
Oběd
13.00 -13.20   Případová studie Dobrovolnictví v ADŘE v době pandemie COVID, doc. PhDr. Tereza Pospíšilová Ph.D., Universita Karlova, Mgr. Nataša Diatková, Ministerstvo vnitra ČR
13.20 – 13.40 Požár v Českém Švýcarsku, Mgr. Jiří Sucharda
13.40 – 14.00 Případová studie Přenastavení panelu Ústeckého kraje – Ing. Petra Lafková, MPA, KÚ Ústeckého kraje, Mgr. Lenka Vonka Černá, DC Ústí nad Labem
14.00 -14.20   ČČK – zapojení dobrovolníků při mimořádných událostech velkého rozsahu – Ing. Richard Smejkal, Ph.D., ČČK
14.20 -14.40   Evaluace dopadů pomoci v obcích zasažených tornádem– Mgr. Josef Koláček, ADRA, o.p.s.
14.40 -15.00   Případová studie Přenastavení systému koordinace mimořádné události – Bc. Kateřina Petrášová, Jihomoravské dobrovolnické centrum, z.s.
Diskuse

Moderování konference: Mgr. Nataša Diatková
Změna programu vyhrazena! Registrovaní účastníci budou s případnými změnami v programu seznámeni.

Zdroj: https://dobrovolnictvi.net/aktuality/pozvanka-na-konferenci-2/