Srdečně Vás zveme na konferenci DOBROVOLNICTVÍ V KNIHOVNÁCH
Kdy: 9.3.2023, 10:00-15:30hod
Kde: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
Cena: 400 Kč/osoba

PROGRAM
9:30-10:00hod: REGISTRACE
10:00-10:15hod: ÚVOD A ZAHÁJENÍ KONFERENCE
10:15-10:45hod: PŘEDSTAVENÍ Dobrovolnických center a PROČ MÍT DOBROVOLNÍKY V KNIHOVNĚ – Romana Trutnovská
10:45-11:30hod: JAK ZAJISTIT DOBROVOLNICTVÍ V KNIHOVNĚ A JAK PŘIPRAVIT KNIHOVNU NA DOBROVOLNÍKY, JAK SI UDRŽET DOBROVOLNÍKY, formy dobrovolnictví (firmy, jednotlivci, školy aj.) – pracovní skupina SKIP ČR – Eva Vodičková, Eva Lochnerová a Ondřej Hudeček
11:30-12:00hod: PROPAGACE A NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ – Romana Trutnovská
12:00-12:30hod: PŘESTÁVKA
12:30-13:30hod: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE DOBROVOLNICTVÍ V KNIHOVNÁCH- Eva Vodičková
Krajská knihovna Karlovy Vary, p.o. , Ondřej Hudeček, Městská knihovna v Praze a Eva Lochnerová, Knihovna Ústeckého kraje
13:30-14:30hod: PRÁCE S KOMUNITOU – v přípravě
14:30-15:30hod: UKÁZKA VSTUPNÍHO POHOVORU SE ZÁJEMCEM O DOBROVOLNICTVÍ + JAK SI PŘEDSTAVUJETE DOBROVOLNÍKA – Eva Vodičková, Eva Lochnerová a Ondřej Hudeček
Změna programu vyhrazena

Závazná přihláška do 28.2.2023 zde: https://forms.gle/sKgC6dfG2bV9Vgu8A

Koho na konferenci potkáte:
Ing. Eva Vodičková pracuje s dobrovolníky od roku 2013, zkušenosti nasbírala v Thomayerově nemocnici v Praze v Centru podpůrné péče. V říjnu 2016 nastoupila do Krajské knihovny Karlovy Vary, kde založila dobrovolnictví, v roce 2018 založila dobrovolnictví v Karlovarské krajské nemocnici, 2019-2021 vedla Regionální dobrovolnické centrum Instand. V roce 2019 byla u založení pracovní skupiny dobrovolnictví v knihovnách v sekci veřejných knihoven SKIP. Věnuje se komunitním činnostem, organizaci akcí, ale i lekcím pro studenty SŠ.

Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D. vystudoval obory sociální a kulturní ekologie a obecná antropologie na Univerzitě Karlově. Pracuje v Městské knihovně v Praze v oddělení metodiky služeb jako metodik pro oblast mediálního vzdělávání a koordinátor dobrovolníků. Zapojuje se do řešení témat, která jsou společná všem českým knihovnám. Držitel ceny MARK 2020.

Eva Lochnerová pracuje v Knihovně Ústeckého kraje od roku 2014 jako knihovnice v přímých službách. Patří mezi nadšence v knihovnických řadách a to pro spoustu kreativních činností, nápadů a velmi také fandí dobrovolnictví. Koordinátorkou dobrovolníků se oficiálně stala v roce 2022. Baví jí být celodenně v přímém kontaktu s lidmi, vycházet vstříc jejich informačním potřebám a volit správnou míru v komunikaci.

Mgr. Romana Trutnovská, ředitelka Dobrovolnického centra INSTAND, z.ú. Je absolventkou oboru sociální práce na Filozofické fakultě UK. Již při studiích byla dobrovolník, chodila do azylového domu, doučovala děti ze sociálně slabých rodin a asistovala dětem se zdravotním postižením. Svou pracovní dráhu začala v organizaci Rytmus, která pracuje s lidmi s postižením, a to ji také přivedlo k založení dobrovolnického centra. Vedle své hlavní práce je dále šéfredaktorkou webu dobrovolnik.cz. V r. 2012 v Karlových Varech založila dobrovolnické centrum s celokrajovou působností, které začínalo s jedním akreditovaným dobrovolnickým programem a to DOHROMADY, zaměřeným na trávení volného času s lidmi s postižením. Dobrovolnické centrum se postupně rozrůstalo a nyní máme 6 akreditovaných programů zaměřených na seniory, lidi s postižením, pacienty v nemocnicích a LDN a děti ohrožené sociálním vyloučením. Dále také spolupracujeme s Krajskou knihovnou Karlovy Vary. Dobrovolnické centrum vysílá dobrovolníky do přijímajících organizací, dělá nábory dobrovolníků (přednášky na školách, webové stránky, Facebook, letáky, články v médiích), vede pohovory se zájemci o dobrovolnictví, zajišťuje vstupní školení pro dobrovolníky a následně dobrovolníkům při jejich činnosti poskytuje skupinové supervize a pravidelný kontakt s koordinátorkou dobrovolníků.