Vážená paní, vážený pane,
přijměte, prosím, pozvání na konferenci Dobrovolnictví v kultuře a umění, která se uskuteční ve dnech 13. – 14. října 2021 online na platformě Zoom.

U příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví 2011 si shrneme, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (kulturní dědictví, živé umění, muzea a galerie, knihovny atd.). Cílem konference je nejen znovu oživit a propagovat téma dobrovolnictví v kultuře a umění, ale také představit jeho výhody těm, kteří se jím doposud nezabývali a prezentovat, jak se dobrovolnictví daří v jednotlivých regionech. Dozvíte se, jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna. Inspirujete se příklady dobré praxe a mnohým dalším.

Hlavním organizátorem je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, partnery jsou: Národní asociace dobrovolnictví, z. s., Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. a Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa Kultura. Konference se koná pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka.

Konference je určena všem, kterým není osud dobrovolnictví v kultuře lhostejný, i těm, kteří by se do něj chtěli více zapojit: zástupcům kulturních organizací, představitelům veřejné správy, NNO a v neposlední řadě dobrovolníkům.

Pokud víte o někom, koho by tato konference zajímala, prosíme, sdílejte pozvánku dále.

Účastnický poplatek činí 300 Kč.
Uzávěrka registrací: 24. 9. 2021.

Registraci, program a další informace naleznete zde: https://konference.nipos.cz/2021-dobrovolnictvi-v-kulture/

Součástí registrace je i evaluační dotazník Dobrovolníci v kultuře, jehož výstupy budou na konferenci prezentovány. Prosíme vás o jeho vyplnění.

Kontakt: konference@nipos.cz

S přáním pěkného dne

PhDr. Jindřiška Gregoriniová
vedoucí Útvaru koncepcí a metodiky
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Fügnerovo náměstí 1866/5 • P. O. Box 12 • 120 21 Praha 2
tel.: 221 507 949
mobil: 732 939 186
e-mail: gregoriniova@nipos.cz