Ve dnech 3. a 4. října proběhl v Gdaňsku podzimní kongres dobrovolnictví. Sešla se zde
velmi pestrá společnost reprezentantů dobrovolnických organizací z celé Evropy.
V gdaňském Centru evropské solidarity, impozantní stavbě, která má připomínat gdaňské
doky na soutoku Motlavy a Visly, se sešla impozantní společnost představitelů předních
evropských organizací a zástupců územních celků. Kongres byl zahájen představiteli města
Gdaňsk, gdaňského Regionálního dobrovolnického centra a Centra evropského
dobrovolnictví. Starostka Gdaňsku Aleksandra Dulkiewicz se představila jako lokální politik,
který má lokální dobrovolnictví a místní rozvoj jako svou prioritu a ve městě je to znát. Město
dobrovolnickému centru věnovala pozemek, na kterém kvete komunitní zahrada a poskytlo i
budovu pro účely vybudování komunitního centra, kam jsme v rámci studijní návštěvy
zavítali. Naproti komunitnímu centru je ve zrekonstruované historické budově komunitní
kavárna, hned vedle komunitního volnočasového centra, kde dopoledne běží programy pro
děti, které později během dne střídají programy pro lidi z vyloučených lokalit, seniory a další
členy místní komunity.
Kromě příkladů skvěle fungující spolupráce regionálního centra a místní správy jsme také
vyslechli přednášky o dalších projektech působících v širším okolí. Například zástupkyně
iniciativy WAGA, která se snaží prosadit rovné příležitosti pohlaví ve sportu, přednášela o
tom, s jakými potížemi se v polském konzervativním prostředí potýká, či iniciativy z celého
Polska, které pomáhali a stále pomáhají lidem, kteří prchají před válkou na Ukrajině. Mnoho
těchto snah vznikalo spontánně a opravdu na koleni, nicméně pomoc byla opravdu obrovská.
Není jistě náhodou, že se 14. září před Evropským kongresem zmínila právě o dvou polských
dobrovolnicích, Magdaleně a Agnieszce, které pomáhaly přímo na Varšavském nádraží a
velmi rychle kolem sebe dokázaly shromáždit přes tři tisíce dobrovolníků, kteří lidem z
Ukrajiny nepřetržitě pomáhali.
Ukázka výborné dobrovolnické praxe však nekončila jen u našich polských sousedů. Hřebem
kongresu bylo vystoupení dvou laureátů titulu Hlavního evropského města dobrovolnictví pro
rok 2023 (European Volunteering Capital 2023). Vystoupili zástupci města Trento v Itálii a
Lvov na Ukrajině. Vítěze letošního ročníku vyhlásí Evropské centrum dobrovolnictví 10.
listopadu, a to opět v Gdaňsku. Vítěz získává kromě titulu i nárok na stáž u vítězů loňského
ročníku, kterým je norský Trondheim.
Pro nás Čechy na závěr ještě jedna vynikající zpráva. Centrum evropského dobrovolnictví
vybralo pro rok 2022 jako ambasadora dobrovolnictví Pavla Trantinu, rodáka z Českých
Budějovic, místopředseda Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace a od roku 2006 český zástupce v Evropském hospodářském a sociálním výboru.
Pavel Trantina byl v minulosti předsedou České rady dětí a mládeže, ředitelem odboru pro
mládež MŠMT, či analytikem v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla. Pro Českou
republiku je to skvělá zpráva a zároveň výzva, abychom české dobrovolnictví dovedli na
evropskou úroveň.