Název projektu: Interkulturní asistence a koordinace dobrovolníků v Ústeckém kraji

Doba realizace: 1. 5. – 31. 12. 2022

Realizátor: Poradna pro Integraci, z.ú. ve spolupráci s Národní asociací dobrovolnictví, z.s. a Dobrovolnickým centrem, z.s.

Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2022“ spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR

Cílová skupina: držitelé speciálního víza a dočasné ochrany 2022

Cíl projektu: podpora integrace a adaptace ukrajinských uprchlíků v Ústeckém kraji. Veškeré aktivity interkulturních asistentů budou směřovat k podpoře soběstačnosti a orientaci ve společnosti a bezproblémovému soužití s majoritou. Kromě této podpory se projekt zaměřuje na monitoring potřeb a problémů cílové skupiny v příslušné lokalitě, usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, institucemi a veřejností, zprostředkování kontaktu mezi majoritou a migranty a zajištění koordinace dobrovolníků pomáhající osobám se speciálním vízem nebo dočasnou ochranou při jejich integraci a adaptaci v Ústeckém kraji.