Ve dnech 21.-22.4.2023 se uskutečnil mimořádný dvoudenní workshop na půdě Muzea města Ústí nad Lanbem s rakouskou lektorkou Barbarou Juen, zaměřený na Asistenční centra. Workshop 2 roky připravovala kpt. Jana Majzlíková, psycholožka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a mohl se uskutečnit díky předložení projektu Dobrovolnickým centrem a podpoře Ústeckého kraje v rámci projektu s názvem PANEL humanitárních organizací 2023.

Aniž bychom v době plánování tušili, že nás postihne válka na Ukrajině; ukázala se smysluplnost Asistenčních center také v našem Ústeckém kraji, a to ve formě Krajského asistenčního centra pomoci lidem z Ukrajiny. Dvoudenní workshop tak plynule navázal na právě ukončenou činnost KACPU v Hoření 13, Ústí nad Labem, kde jsme 15 měsíců poskytovali spolu s dalšími členy PANELU HO ÚK humanitární pomoc. Zvláštní poděkování patří jak Ústeckému kraji, který financoval základní potraviny pro uprchlíky čekající na dokumentaci; tak Českému červenému kříži, který KACPU pravidelně zavážel a doplňoval základní potraviny a hygienické pomůcky pro uprchlíky, především matky s dětmi.

Tyto zkušenosti pak v rámci workshopu v jeho úvodní fázi byly zmapovány a posloužily jako příklad dobré praxe v živé paměti účastníků. V rámci workshopu jsme se zabývali efektivitou sociální podpory, Basis modelem, typy událostí a krizí, základními službami i specializovanou podporou. Workshop byl zakončen nástroji pro rozpoznání informačních potřeb zasažených skupin. Účastníci workshopu obdrželi certifikát podepsaný rakouskou lektorkou Barbarou Juen a shodli se na zájmu workshop do 3 let zopakovat s cílem provzdělat další členy PANELU humanitárních organizací a rozšířit stávající kompetence o nejnovější poznatky.

O lektorce Barbaře Juen více zde: https://www.uibk.ac.at/de/psychologie/mitarbeiter/juen_b/