V měsíci říjnu jsme realizovali 2. veřejnou konferenci na téma “Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže”, kterou jsme museli přesunout do on-line podoby na základě poptávky účastníků. Konference se realizovala 6. 10. a účastnilo se jí 15 účastníků.

Navštívili jsme několik škol s workshopy o dobrovolnictví, sexuálním a genderovém násilí. Tématům dobrovolnictví jsme se věnovali v pěti školách. S workshopy jsme byli na Evropské obchodní akademii v Děčíně, na Střední odborné škole v Klášterci nad Ohří, na Obchodní akademii v Žatci, na Střední škole technické, gastronomické a automobilní pobočka Kadaň a na Gymnáziu v Žatec.

Na poslední jmenované škole se se studenty věnujeme také aktivitě Účastnické miniprojekty, kdy studenty provázíme projektovým procesem. Ti se rozdělili do šesti skupin a každá skupina si vymyslela svůj dobrovolnický projekt, který se bude snažit zrealizovat a na konci svojí projektovou činnost zhodnotí.

Aktivitu realizujeme pro školy z Ústeckého kraje v rámci projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

zdroj: www.radka.kadan.cz