V projektu D-CARE jsme vytvořili 3 publikace, které mají sloužit jako inspirace pro další organizace (municipality, poskytovatele sociální a zdravotní péče, vzdělávací a výzkumné, či neziskové organizace), které se chtějí zapojit do rozvoje digitalizace v oblasti sociálních zdravotních služeb.
Zkušenosti a doporučení sepsané všemi 8 partnery projektu D-CARE si můžete prostudovat v anglickém jazyce níže.