Uplynulo téměř 150 dní od otevření dveří Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). První ukrajinští uprchlíci navštívili centrum již 3. března 2022. Během celého svého působení, KACPU prošlo v rámci poskytování humanitární pomoci i pomoci ze stran Integrovaného záchranného systému několika změnami a vývojem. Registrací prošlo téměř 17. 500 lidí. Dobrovolnickou pomoc poskytlo již více jak 400 dobrovolníků a dobrovolných tlumočníků, kteří odpracovali více jak 11 500 hodin.

„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti, přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti.“ (Jiří Tošner)

Možná si někteří říkáte, že pomoc, kterou zde dobrovolníci poskytují není nijak náročná, možná ani zábavná nebo naplňující. Ráda bych všechna tři tvrzení vyvrátila. Zejména na samotném začátku dobrovolníci poskytovali pomoc ukrajinským uprchlíkům i 24 hodin v kuse. U dobrovolných tlumočníků nebylo výjimkou, když na KACPU strávili i 48 hodin v kuse. Pomoc častokrát nevnímají jako fyzicky náročnou, ale po psychické stránce to ne vždy byla procházka růžovým sadem.

Dobrovolníci uprchlíkům vydávají základní potraviny – kávu, čaj, vodu, ovoce či toust. Postupem času převzali i starost o dětský koutek či prostor s oblečením a obuví. Někteří dobrovolníci docházejí pomáhat pravidelně, někteří chodit přestali úplně, jiní s pomocí začínají nyní. Ať už se ráno ve dveřích objeví zkušený dobrovolník nebo nováček, pokaždé přicházejí s úsměvem na tváři a jsou připraveni rozdávat pozitivní energii i příchozím.

Jak může být vaření kávy psychicky náročné? Z Ukrajiny utíká před válečným konfliktem velké množství lidí. Každý z nich si nese své břemeno, strach i životní příběh. Lidé přicházejí unavení, vyčerpaní, pláčou, jsou nervózní, jiným se po dlouhé cestě uleví. Někteří se bojí o své domovy, příbuzné, o svou zem. Někteří po vypití teplé kávy a s plným žaludkem vydechnou a jsou rádi, že jsou v bezpečí.

Díky osobnímu kontaktu dobrovolníci slýchají příběhy nebo zažívají okamžiky, které bývají smutné, veselé i povzbuzující. Uprchlíci, zde sdílejí své zážitky při útěku z války, své strachy i obavy. Dobrovolníci je vyslechnou, poskytnou podporu a rozptýlení. Dobrovolníci nejen že dávají, ať už svou energii či volný čas, ale také dostávají. Nové zkušenosti,
přátelé a zážitky. A my všichni z Dobrovolnického centra jsme jim za veškerou jejich pomoc ohromně vděční a děkujeme jim za jejich přízeň.

Autor: Mgr. Barbora Rösslerová
Dobrovolnické centrum, z.s.