Dne 10. listopadu 2021 se v rámci listopadového vzdělávacího semináře česko-německým dobrovolníkům zapojeným v projektu Silní sousedé 2.0 dostalo vzácné příležitosti setkat se s pamětnicí – RNDr Michaelou Vidlákovou, roz. Lauscherovou. Jako šestiletá byla Michaela deportována se svými rodiči do Terezína, kde navzdory těžkému onemocnění, které ji v táboře postihlo, přežila až do konce války.

V Terezíně získávají mrtvé encyklopedické znalosti školních učebnic punc opravdovosti, jehož se návštěvníkům dostává díky možnosti procházet ulicemi a domy města, které bylo dějištěm událostí, na něž nesmíme nikdy zapomenout. Jsou to události, které manifestují nejtemnější zákoutí lidské mysli a zároveň jsou důkazem, že biblické: „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo“, je důležitým vzkazem pro lidstvo v každé době, neboť ti nejbrutálnější vykonavatelé zla vždy „jen plní rozkazy“. Ve spojení s autentickým vyprávěním ženy, která bolestné události spojené s terezínským ghettem prožila, dostává celý zážitek hluboký emocionální rámec, který je tak důležitý pro pochopení. 

Měli jsme příležitost projít si Malou pevnost, Muzeum ghetta, Kolumbárium a obřadní místnosti, Krematorium, Modlitebnu z dob terezínského ghetta. Ve vztahu k hlavnímu tématu projektu Silní sousedé 2.0, jímž je kulturní a jazyková sounáležitost lidí žijících v příhraničních oblastech, byl společný zážitek v Terezíně ojedinělou příležitostí pro vzájemné sblížení. Vždyť na tabulích se jmény obětí holokaustu stála jména česká i německá, dětské obrázky byly podepsány českými i německými jmény. Mohli jsme tu hluboce prožít uvědomění, že zlo nemá národnost. A nemá ji ani soucit, který je jedinou platnou útěchou ve společném utrpení.

Pro dobrovolníky jsou společné vzdělávací semináře příležitostí k posílení vzájemných vztahů. Vznikají během nich přátelství, která často trvají i po skončení dobrovolnické služby. Aktivity, které koordinátoři zařazují do programu seminářů, jsou vybírány podle zájmu dobrovolníků a skutečnost, že mladí lidé se zajímají o taková témata, jakým je právě holocaust, vzbuzuje naději, že minulost jim přinese poučení.  

Kontakty:
tel.: +420 608 261 848, e-mail: nada.pazoutova@dcul.eu
Mgr. Naděžda Pažoutová, koordinátorka projektu Silní sousedé 2.0
Dobrovolnické centrum z. s.