V Dobrovolnickém centru z. s. v Ústí nad Labem jsme v květnu pořádali již 2. pilotní trénink Inclusion Buddy (dobrovolníků podporující dobrovolníky s postižením) v projektu IMProVE 2.0 a jeho součástí byla návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Všebořicích. Návštěvu jsme zvolili jako ochutnávku volnočasové aktivity s lidmi s postižením a také jsme účastníkům školení chtěli představit spolupracující organizaci, která splňuje naší ideální představu péče o lidi s mentálním postižením.

Na místo jsme přijeli autobusem. V rámci akce si naši dobrovolníci z Německa vyzkoušeli, jaké to je, cestovat dopravním prostředkem s kolegyní, která je na invalidním vozíku. Bylo to dobrodružné a na smluvenou prohlídku jsme dorazili včas.

Domovem nás ochotně provedla sociální pracovnice, která nám stručně představila zařízení jako takové a postupně přidávala další informace. V zařízení jsou převážně klienti s mentálním postižením. Byli jsme se s dobrovolníky podívat na byty, ve kterých klienti mohou bydlet, bylo to tam moc pěkné, pracovníci zařízení se snaží, aby se klienti cítili co nejvíce jako doma. Ti, kteří to zvládnou, starají se, se svými spolubydlícími o chod domácnosti. Chodí nakupovat, perou své prádlo a mohou také pracovat, pokud jim to dovolí jejich zdravotní stav a tím pádem se cítí užitečnější pro společnost a své okolí.

Vzpomínám si na Aničku a Jitku, které byly šťastné, že nás vidí. Anička nám pořád něco vyprávěla a Jitka nám chtěla ukazovat své panenky a puzzle. Byly jsme se s účastníky podívat u jedné klientky, která měla ve svém pokoji hodně věcí s Karlem Gottem a musela nám je ukázat, to bylo moc milé!

Po prohlídce Domova jsme společně s několika klienty vyrazili na Střížovický vrch, kde jsme měli připravenou hru v přírodě s několika úkoly. Cesta na vozíku byla dobrodružná i pro mne a jsem ráda, že jsme to všichni společně zvládli. Po splnění čekala na soutěžící, odměna v podobě pokladu, který si sami našli.

Za sebe musím říct, že to odpoledne bylo nesmírně obohacující.

Autor: Tereza Laubeová

Název projektu: IMProVE 2.0 – Inclusive Methods in Professional Volunteering in Europe
Číslo projektu: 2021-1-CZ-KA220-ADU-00035109