Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků a v České republice při této příležitosti – po první dekádě svobodného života a obnově občanské společnosti – vznikla Národní asociace dobrovolnictví, tehdy pod názvem Asociace Pět P v ČR.
Profesionálně organizované dobrovolnictví za dalších 20 let prošlo v ČR výraznou proměnou a má silnou zásluhu na tom, že si umíme poradit s povodněmi, pandemií nebo tornádem, umíme uspořádat mezinárodní sportovní akce, modernizovali a polidštili jsme většinu sociálních služeb a velkou část nemocnic či léčeben.

„Fenomén dobrovolnictví se dokázal prosadit i v komunistické společnosti, ale teprve se znovu získanou svobodou v devadesátých letech jsme mohli svou dobrou vůli a energii jako jednotlivci nebo organizované skupiny projevit naplno,“ vzpomíná Lenka Vonka Černá, předsedkyně asociace a ředitelka prvního regionálního dobrovolnického centra u nás.
Česká společnost a zejména neziskový sektor čerpal mnoho zkušeností od kolegů ze západní Evropy a ze zámoří. Projekt Big Brothers Big Sisters – u nás pojmenovaný jako Pět P – byl jedním z prvních, které do českého prostředí přinesly sofistikovanou metodiku a pravidla jak efektivně dobrovolníky vyhledávat, vzdělávat a koordinovat. Vznikla nová profese či pozice koordinátora dobrovolníků a sílu dobrovolnictví objevily nejen neziskové organizace, ale třeba i nemocnice, domovy pro seniory a další instituce státní správy a samosprávy.
Od programů postavených na vztahu „mentora dobrovolníka“ a dítěte nebo mladého člověka se postupně asociace rozšířila svým zaměřením na dobrovolnictví v regionech a obecnou popularizaci fenoménu, kterému se jen v rámci akreditovaných programů MV ČR věnuje několik desítek tisíc lidí.

„Nám členství v asociaci přináší mnoho možností, jak se učit a vylepšovat naše vlastní projekty. Líbí se mi, jak přirozeně se ti méně zkušení učí od profesionálů s dlouholetou praxí a současně jak asociace nestojí na místě a neustále hledá nové cesty k tomu, aby se dobrovolnictví stalo úplně přirozenou součástí nás všech bez ohledu na to, jestli zrovna hasíme nějakou katastrofu, nebo si jen vyrazíme s dětmi či babičkami na výlet,“ říká Věra Andrtová z členské organizace Dobro-volně, z.s.
„Loňský i letošní rok moc nepřál velkým oslavám a tak jsme se rozhodli dobrovolnictví a jeho rozmanité podoby ukázat v krátkém spotu, který jsme doslova slepili ze záběrů našich členských organizací. Dobrovolnické tričko je klasickou metaforou všech neziskových aktivit a tak si ho symbolicky předáváme. Všichni se můžete přesvědčit, že dobrovolnictví opravdu sluší všem,“ uzavírá Lenka Vonka Černá z Národní asociace dobrovolnictví.
Národní asociaci dobrovolnictví aktuálně tvoří 35 organizací a jednotlivců a podle zájmu o členství jejich počet v příštích měsících a letech poroste. Dobrovolnictví stále potřebuje silného ambasadora, abychom posilovali existující infrastrukturu. Práce zadarmo ve prospěch komunity má svou velkou hodnotu, kterou jsme letos mohli vidět například na jižní Moravě. Skvělý úspěch dárcovských sbírek byl fenomenální, ale sám o sobě by nestačil, pokud by stovky dobrovolníků nepřijeli pomoci uklízet, bourat i stavět. První dny po tornádu opět ukázaly, že nadšení jednotlivců nemusí být vždycky to hlavní a teprve ve chvíli, kdy se na místě objevili koordinátoři a vnesli do práce dobrovolníků pravidla a organizaci, všechno zafungovalo mnohem lépe a mnohem rychleji.

Oslavte s námi 20 let Národní asociace dobrovolnictví a vyzkoušejte si svou velikost. My, i se všemi našimi členy, jsme připraveni nabídnout každému smysluplnou spolupráci, protože třeba i jedna hodina za měsíc má obrovský význam pro toho, kdo ji potřebuje.

Videospot „Dobrovolnictví sluší všem“ najdete zde a na Youtube kanálu Národní asociace dobrovolnictví.
Buletin „Jak šel čas v Asociaci“

Kontakt pro další informace: Mgr. Lenka Vonka Černá
asociace@nadobrovolnictvi.cz
+420 606 512 905