Kdo má oči na šťopkách, může v regionu Štětska najít barevnou ulitu se vzkazem od seniorů z místního Denního stacionáře. Nálezce, který chce opětovat zdejším seniorům radost a štěstí, také napíše a vloží svůj vzkaz do barevné ulity a vhodí ji do zahrady u Domu s chráněnými byty, kde bydlí senioři, kteří jsou autory malovaných ulit. Jelikož Dům s chráněnými byty se nachází na periferii Štětí, je i v centru města zřízeno sběrné místo v obchodě Bytového textilu Evy Vinklerové. Vybrané ulity ze sběrného místa dobrovolníci rozhazují do zahrady u Domu s chráněnými byty, a tím tak předávají offline zprávy. Účelem této „pomoci vložené do barev“, která navíc vybízí ke zdravému pobytu venku, je snížit pocit osamělosti! Nájemníci Domu, kteří většinou mají pohybová omezení, jsou motivováni k méně náročnému pohybu, jelikož prostřednictvím vzkazů jsou v kontaktu se vzdálenějšími obyvateli regionu.

Při přípravě této akce nebyl ohrožen nebo usmrcen žádný šnek. Veliké poděkování za nápad a mnoho úsilí patří pracovnici denního stacionáře paní Gabriele Pilařové a dalším dobrovolníkům. Ulity vyzdobili senioři z Domu s chráněnými byty za pomoci spolku Dobro-volně a finanční podpory Nadace Tesco.

Všechny ulity nejsou ještě navráceny zpět, proto jestli se vypravíte do regionu Štětska, mějte oči na šťopkách a třeba i vy budete mít štěstí a barevnou ulitu naleznete!

Autor: Věra Andrtová, Dobro-volně z.s.