Domácí hospic sv. Terezie, z. ú. je nově vznikající zdravotní a sociální služba v regionální oblasti Chomutovska a Mostecka. Tým odborníků a dobrovolníků spojující společný cíl, kterým je rozšířením domácí hospicové péče do dalšího regionu v ČR a umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří si přejí prožít společný čas, který jim zbývá, ve svém domácím prostředí se svými blízkými. 

Samota a opuštěnost je nejvýznamnějším znakem naší doby. Mnozí lidé si myslí, že pacienti potřebují především prvotní ošetření, léky a klid. Ano, toto je velmi potřebné. Ale je důležité si uvědomit, že každá nemoc znamená určitý stupeň izolace pacienta. Čím je budoucnost nemocného nejistější, v tím větší izolaci se může nacházet. Proto se zde otevírá velký prostor i na otázky, které se týkají pravdy, naděje, víry a lásky. Nejsilnějším lékem je právě láska. Dnešní doba je plná nejistoty, zmatků a hořkosti. Ale právě u lůžka umírajícího člověka vidíme pravé ctnosti-lásku, naději a pravdu. Právě tyto základní pilíře nám ukazují, že tato péče má obrovský smysl.

V tomto období se vytváří zvláštní prostor duši člověka. Umírající člověk potřebuje naslouchat, mít lidskou oporu blízkého člověka, ale také někam patřit. Všichni potřebují dojít k naději, protože jinak by jejich dosavadní život ztrácel smysl. 

Díky mimořádnému úsilí a nasazení všech členů týmu i mnoha dobrovolníků a dárců s dobrým srdcem domácí hospicová služba již brzy bude i v regionu Chomutovska a Mostecka. 

Aktuální informace o nás sledujte na webu www.hopicsvterezie.cz a na Fcb Domácí hospic sv. Terezie.

Za tým Domácího hospice sv. Terezie, z. ú. Květoslava Novotná a Petra Stanislava Meinlschmidtová