Dobrovolnické centrum, z.s. se zapojuje do strategických projektů v Ústeckém kraji. Zajímavou příležitostí byl projekt z oblasti kultury, kde jsme byli partnerem Severočeské vědecké knihovny v Ústí n. Labem. Projekt s názvem „Mít svět přečtený aneb spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008225).

Projekt Mít svět přečtený nám zpřístupnil nové formy spolupráce a projektové kooperace v širokém, multidisciplinárním týmu. Na straně zapojené organizace Dobrovolnické centrum, z.s. vznikl tříčlenný realizační tým, viz níže, který kooperoval při plnění obsahových i formálních požadavků a úkolů projektu. Společným dílem vznikly nabídky a komunikace směrem ke školám a spolupracujícím pedagogům.

Intenzita spolupráce měla různou úroveň, celkově však z naší strany vycházela iniciativa zapojené organizace především směrem k pedagogům. Dále nám bylo umožněno získat pro tým zapojené organizace další vzdělávání – Kurz zdravotníka zotavovacích akcí, což přispělo k dalším efektům projektu. Z našeho úhlu pohledu nestátní neziskové organizace, která se významnou měrou podílí na komunitním rozvoji v pozici třetího, nevládního a občanského sektoru, bychom doporučili zapojení dalších NNO pro vyšší míru prosíťování. Řízení projektu Mít svět přečtený považujeme za příklad dobré praxe a v duchu „učíme se navzájem“ získáváme díky projektové spolupráce nové kompetence. Poznali jsme nové prostředí a zvýšili jsme si kompetence.

Tým z Dobrovolnické centrum, z.s.
Mgr. Lenka Vonka Černá – ředitelka organizace, pedagožka, lektorka
Bc. Jiřina Gasserová – manažerka organizace, vedoucí SAS pro rodiny s dětmi, lektorka
Iveta Strnádková – manažerka organizace, koordinátorka pro kulturu a sport, lektorka