Již zítra se koná mezinárodní online konference, na níž bude představena nadnárodní strategie pro rozvoj a zavádění služeb inteligentní péče, která byla vypracována v rámci projektu D-CARE.
Zveme vás, tvůrce politik, experty a odborníky z praxe z celého Podunají:
 – Seznamte se s klíčovými strategickými prioritami nadnárodní strategie pro služby inteligentní péče;
– Objevte novinky ze sítě inovativního vzdělávání a Smart Care Labs;
– Inspirujte se osvědčenými postupy pro politickou podporu služeb inteligentní péče;
– Využijte možnosti navazování kontaktů a seznamte se s dalšími iniciativami na podporu inteligentní péče.
Pokud vás toto téma také zajímá, registrujte se: