Máte zkušenost s dobrovolníky v kultuře? Pokud ano, podělte se s námi, prosím, a vyplňte náš dotazník. Výsledky shrneme, zveřejníme, a inspirativní přístupy představíme na konferenci Dobrovolnictví v kultuře a umění, která se bude konat od 13. do 14. října 2021 u příležitosti 10. výročí Evropského roku dobrovolnictví.

Zajímá nás v jakých oblastech kultury se dobrovolníci nejčastěji vyskytují. Jaké činnosti vykonávají a co vám jejich činnost přináší? Jaké jsou klady a zápory této spolupráce, zda ovlivnila vaši činnost pandemie koronaviru? Zajímá nás i to, jak je dobrovolnictví včleněno do struktury organizace a jak tuto aktivitu vnímají kmenoví spolupracovníci.

Dotazník připravila Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu a IDU.

Dotazník můžete vyplnit do 10. 9. 2021 (vyplnění dotazníku trvá přibližně 5 až 10 min).

Zdroj: www.kreativnievropa.cz