Zeměpisná poloha Ústeckého kraje dává vynikající příležitost pro zlepšení pracovních
možností jeho obyvatel. Tou příležitostí je sousedství s Německem, které leží doslova
na dohled. Variant využití tohoto sousedství je hned několik, od každodenního
dojíždění za prací, po trvalou změnu bydliště. Existuje však ještě další možnost a tou
je získání zkušeností v německých organizacích, které spolu se zvládnutím němčiny,
zakládají na zcela jiné pracovní vyhlídky v Česku.
Rozhodnutí pro dobrovolnický rok v Německu v tomto smyslu doslova otevírá dveře
ke všem výhodám, jež bydliště v Ústeckém kraji nabízí. Důkazem tohoto tvrzení jsou
naši dobrovolníci, kteří se zapojili do česko-německého projektu Silní sousedé. Tento
projekt, který na české straně koordinuje Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem,
nabízí mladým lidem možnost jednoroční dobrovolnické stáže v organizacích
německého příhraničí.
Příběhy dobrovolníků zapojených do tohoto projektu dokládají, že protržení sociální
bubliny a s ním spojené zvýšení sebedůvěry i životní úrovně není pohádkou o
Popelce, ale reálnou šancí pro kohokoli, kdo má chuť do toho jít.
Zapojení se do projektu navíc znamená eliminaci počátečních nesnází, které mohou
být spojeny s rozhodnutím přestěhovat se za prací do jiné země. Aklimatizaci v cizí
zemi má dobrovolník výrazně usnadněnu díky péči koordinátorů na české i německé
straně a má rovněž k dispozici každodenní vedení mentora v hostitelské organizaci,
pro níž pracuje. Odpadají i počáteční starosti s byrokracií spojenou s pojištěním,
hledáním ubytování, přihlášením k pobytu apod. Vše pro dobrovolníky zajišťuje
projekt. Připočteme-li k těmto výhodám ještě měsíční kapesné, z něhož si dobrovolník
platí ubytování a stravu, stává se dobrovolnictví pro mladé lidi opravdu skvělou
příležitostí, jak vzít svůj život do vlastních rukou.