V rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ bude realizován kurz „Profesionalizace dobrovolnictví“ pro koordinátory a koordinátorky dobrovolníků v Ústeckém kraji. Účast na kurzu je bezplatná.

Z důvodu protiepidemiologických opatření se kurz ve dnech 21. a 22.1.2021 uskuteční v online prostředí.