Profesionalizace dobrovolnictví v ČR | Akreditovaný kurz pro neziskovky i pro veřejnost | Koordinátoři již nejsou osamoceni, mají svou síť a vzdělávají se.

Od roku 2014 vyvíjí Dobrovolnické centrum, z.s. v Ústí nad Labem metodiku Kurzu Profesionalizace dobrovolnictví v České republice. Deset vzdělávacích modulů bylo sestaveno mezinárodním týmem z Německa (Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.) Rumunska (Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca) a Velké Británie (Volunteering Matters) v rámci projektu ERASMUS +, strategická partnerství. V roce 2016 byla Metodika vydána a publikována na evropské úrovni. V roce 2018 proběhla implementace na Slovensku (Centrum dobrovoľníctva, n.o.) pod českým vedením a německý partner GLL byl mentorem v Rakousku (EB projektmanagement GmbH).

V Česku byl Kurz profesionalizace dobrovolnictví akreditován v rámci vzdělávacího programu MŠMT s názvem Koordinátor dobrovolníků (40 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky) jako rekvalifikační kurz směřující k závěrečné zkoušce z profesní kvalifikace Koordinátor dobrovolníků (75-006-M). V tomto procesu se Dobrovolnické centrum, z.s. stalo autorizovaným zástupcem pro tuto profesní kvalifikaci. V rámci rozvoje managementu dobrovolnictví v sociálních službách jsme získali akreditaci s celostátní platností s názvem Profesionalizace dobrovolnictví MPSV ČR s číslem A2017/0685-SP/PC/VP, forma prezenční v rozsahu 50 vyučovacích hodin.

Kurz Profesionalizace dobrovolnictví se skládá z 10 základních modulů, jejichž přehled níže uvádíme. Moduly jsou sestavené tak, aby lektor mohl variabilně pracovat s rozsahem i obsahem, vybírat si a řadit metody a aktivity a přizpůsoboval je úrovni a dynamice školené skupiny účastníků. Jako modul číslo 11 může být připojen blok zaměřený na zvláštní výcvik pro specifickou cílovou skupinu, pokud to příprava na činnost vyžaduje:

 • Modul 1: Dobrovolnictví – základní informace
 • Modul 2: Stanovení cílů a definice rolí
 • Modul 3: Projektový management a time management
 • Modul 4: Komunikace/prezentace a moderátorské dovednosti
 • Modul 5: Rozvoj lidských zdrojů
 • Modul 6: Práce s tiskem a PR
 • Modul 7: Management událostí
 • Modul 8: Networking
 • Modul 9: Finance, fundraising a daně/poplatky
 • Modul 10: Právní záležitosti a pojištění
 • Modul 11: Zvláštní výcvik pro cílové skupiny

Kurz Profesionalizace dobrovolnictví lze modulovat pro různé oblasti potřeby zkvalitnění organizace dobrovolnictví ve všech oblastech veřejného života. Jeho uplatnění jsme již vyzkoušeli u těchto cílových skupin: Profesionalizace dobrovolnictví v nemocnicích, v sociálních službách, ve vybrané organizaci pro celý realizační tým či dobrovolníků Univerzitního dobrovolnického centra nebo k proškolení aktivních občanů zapojených do pomoci uprchlíkům. V současné době probíhá proškolování členských organizací Národní asociace dobrovolnictví, z.s. v rámci evropského vzdělávacího programu.

Naším cílem bylo dále zjistit, jaká forma kurzu je vhodná pro pracovníky a jaká pro dobrovolníky. V oblasti managementu dobrovolnictví jsme vyzkoušeli tři modely: čtyřdenní intenzivní kurz v rámci 2 jednoho týdne; jeden den za čtrnáct dnů (tento se osvědčil nejvíce; účastníci se na sebe těšili a v mezičase testovali získané vědomosti, plnili úkoly a procvičovali dovednosti) a posledním modelem byl dvouden po dvou měsících. V případě školení dobrovolníků jsme drželi model 10-12 setkání po 3- 4 hodinách v odpoledním čase.

Mezinárodní tým z České republiky, Rakouska, Slovenska a Německa rozvíjel dále variantu Profesionalizace dobrovolnictví EASY LANGUAGE. Cílem bylo upravit metodické materiály, pracovní listy a metody tak, aby dobrovolnictví bylo dostupné všem lidem bez rozdílu, například s nízkým vzděláním, pro cizince, dlouhodobě nezaměstnané nebo lidem s mentálním postižením. Cílem bylo umožnit dobrovolnictví všem občanům EU bez rozdílu.

V roce 2020 proběhnou na území Ústeckého kraje hned dva Kurzy profesionalizace dobrovolnictví. V srpnu startuje kurz v Děčíně v rámci projektové spolupráci s organizací Slunečnice, z.s. Druhý kurz začne v září v Kadani jako nabídka vzdělávání pro členské organizace Národní asociace dobrovolnictví, z.s. Cílem bude proškolit 24 profesionálů, kteří zlepší příležitosti pro dobrovolníky a dobrovolnice v Ústeckém kraji.

Zpracovala Mgr. Lenka Vonka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra, z.s. v Ústí nad Labem