Uděleno bylo jubilejní osvědčení s číslem 100 a to koordinátorce dobrovolníků Janě Schmidtové z Meziboří.

„V Domově sociálních služeb Meziboří, p. o. pracuji jako koordinátor dobrovolníků pro seniory již třetím rokem. Protože je však tato činnost v mé náplni práci spíše okrajovou záležitostí, takovou „Popelkou“, a já dlouhodobě cítím, že bych se mohla tématu dobrovolníků věnovat lépe, neboť chci společně s mými kolegy a kolegyněmi našim seniorům zajistit, co nejkvalitnější službu, chybělo mi doplnit si základní informace i příklady dobré praxe. 

O kurzu „Profesionalizace dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ jsem se dozvěděla již v loňském roce 2020, ale celosvětová pandemie zasáhla, a tak jsem si musela počkat na alternativní on-line formu, pořádanou letos na přelomu března a dubna. Při představě 5tidenního on-line školení od 8:00 do 16:00 hodin jsem měla obavu o udržení své pozornosti a soustředění se na dané téma. Jak se ale ukázalo, hned 1. setkání bylo interaktivní natolik, že než jsem si stihla vypít čaj, už byl konec.

Témata, probíraná během 5tidnů nás dobrovolnictvím provedla od A do Z. Příjemné bylo i sdílení zkušeností, tipů, vlastních postupů a pravidel práce s dobrovolníky každého z nás. Veškeré poznatky jsem ihned dovedla aplikovat do své praxe. Lektorky Stáňa a Jiřina nás během kurzu rozdělovaly do pracovních mini skupin, zadávaly nám úkoly, které byly vždy výzvou, ale zároveň byly jejich výsledky lehce aplikovatelné do běžné pracovní praxe každého z nás. Mile mě překvapilo, jaké nástroje on-line prostředí nabízí a jak snadno, rychle a při správném vedení našimi lektorkami, které vše ochotně vysvětlily a skvěle kurz organizovaly, jsme všichni pochopili, co máme dělat a jak postupovat. 

Jednoznačně byl tento kurz pro mne přínosem a vím, že stejně tak i pro ostatní účastníky. Obohatil mne o spoustu nových poznatků a ještě jsem měla možnost setkat se s příjemnými a inspirativními lidmi. Děkuji za příležitost se kurzu účastnit, a doporučuji ho všem, kdo se chtějí dobrovolnictví věnovat, či jen toto bohulibé téma zajímá. Realizačnímu týmu kurzu pak přeji hodně sil a energie a vše dobré do dalších let.“

Mgr. Jana Schmidtová, DiS.