Zástupci měst a obcí česko-saského příhraničí minulý týden v Sebnitz slavnostně podepsali memorandum o přeshraniční spolupráci, které má posílit, ukotvit a dále rozvíjet stávající spolupráci.

České a německé obce chtějí těsněji spolupracovat
Krize nekončí na hranicích. Přijímání uprchlíků z Ukrajiny stejně jako lesní požáry v Českém a Saském Švýcarsku ukazují, že přeshraniční spolupráce musí fungovat. Ale také v oblasti cestovního ruchu a kultury usilují obce na obou stranách hranice o užší spolupráci, přitom se může jednat jak o přeshraniční cyklostezky tak o interkulturní projekty.
Výsledkem malého evropského projektu „Pro dobré a hodnotné soužití – bez ohledu na hranice“ z let 2021 a 2022  je zásadní zjištění, že je potřeba dlouhodobě posílit obecní správy v česko-saském příhraničí a vytvářet společné pracovní a komunikační struktury. Kromě toho má rozvoj a realizace dalších společných projektů posílit občanskou společnost.

Tříletý projekt vytvoří podmínky pro efektivnější spolupráci
Příliš málo lidí mluví německy a česky nebo anglicky na to, aby spolupráce fungovala bez tlumočníků a dvojjazyčných koordinátorů. Projektový záměr „Soudržnost – přes hranice“ jejímž iniciátorem je Aktion Zivilcourage e.V., naváže na stávající česko-německé kontakty, vytvoří ale zároveň podmínky, za kterých může spolupráce probíhat efektivněji, rychleji a komplexněji. To zahrnuje tlumočená setkání pro vytváření sítí pro správní subjekty a subjekty občanské společnosti, jakož i dvojjazyčné koordinátory, kteří budou působit jako styčné osoby mezi Čechami a Saskem. Pod vedením Aktion Zivilcourage e.V. bude o financování tohoto projektu požádáno v rámci programu Interreg Sasko-Česká republika 2021-2027.

Slavnostní podpis memoranda
Starostové měst Sebnitz, Königstein, Bad Schandau, Česká Kamenice, Krásná Lípa, Trmice, Rumburk a Tisá a zástupci Aktion Zivilcourage e.V., Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem a spolku Weltbewußt e.V. se sešli v Sebnitz, aby podepsali memorandum, které stanovuje společné cíle projektu.

Kontaktní osoba
V případě dotazů je Vám ráda k dispozici referentka pro česko-německou spolupráci, paní Markéta Knoppik: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de.
Projekt „Pro dobré a hodnotné soužití – bez ohledu na hranice“ je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zdroj: https://www.aktion-zivilcourage.de/news/2022-09/zum-wohle-der-grenzregion-sachsische-und-tschechische-burgermeister-innen-unterzeichnen-ein-memorandum