Až do konce března může kdokoli z kraje, nominovat na Křesadlo 2020 nadšené občany různého věku a profesí, muže i ženy, ochotné věnovat volný čas pro dobrou věc; pomoci se srdcem na dlani. Šest z nich v červnu ústecké Dobrovolnické centrum (DC) předá prestižní ocenění Křesadlo, cenu křesající v lidech jiskřičky naděje. Vybere je z četných nominací na svém zasedání desetičlenná komise v čele s Lucií Jandovou.

„Přesný termín tradiční slavnosti, na níž budou oceněni Křesadly vybraní dobrovolníci Ústeckého kraje, ještě neznáme. Je složitá doba, mnohé se dost rychle mění. Budeme se těšit a věřit, že vše přes potíže opět dobře dopadne,“ řekla Jiřina Gasserová, zástupkyně ředitelky ústeckého Dobrovolnického centra Lenky Vonka Černé. Ví, že Regionální hodnotící komise pro Křesadlo zasedne v úterý 20. dubna 2021 od 16.30 hodin. „Sejdeme se osobně na adrese Prokopa Diviše 5, jako předchozí roky v našem Dobrovolnickém centru. Anebo bude – při nepříznivém vývoji pandemie – naše „setkání“ vůbec poprvé on-line,“ jen odhaduje Jiřina Gasserová, ale nepřeje si to.

Dřív ovšem musí veřejnost adepty na Křesadlo nominovat, má na to čas od února do konce března. „Vybírat je z koho jako každý rok, nadšených dobrovolníků napříč krajem jsou tisíce. Stačí se porozhlédnout, i my rádi čteme zajímavé, pozornosti hodné příběhy našich spoluobčanů,“ doplnila ředitelka DC Lenka Vonka Černá. Jen covidové šílenství proměnilo formy pomoci; dobrovolníci pomáhali asi více nemocnicím, domovům seniorů, v dětských domovech či ve školách, na jejichž učitele klade pandemie při distanční výuce o dost větší nároky.

Zástupkyně ředitelky DC upřesnila, a dala tak návod či inspiraci nominujícím: „Navrhnout dobrovolníka může rodič, kamarád, kolega či třeba jeho manžel/ka, ale i skupina nebo zástupce organizace. Oblasti dobrovolnictví jsou pestré; předchozí roky byli oceněni ti, kteří „dobrovolničili“ s dětmi, seniory, zdravotně postiženými, také působili v ekologii, kultuře, sportu. I v dalších oblastech jsou zapálení lidé, jejich činnost pomáhá sousedům, organizaci, obci, památce, zvířatům nebo přírodě,“ dodala Jiřina Gasserová. Křesadlo je podle ní „Možnost, jak dobrovolníky ocenit a poděkovat jim, ale v rámci krásné atmosféry slavnostního večera i samo dobrovolnictví oslavit. Emotivní ceremoniál je plánován na červen 2021.“

Autor: Radek Strnad, redaktor
Zdroj: www.ustecky.denik.cz