V listopadu a prosinci se prostřednictvím online prostředí potkávalo 9 koordinátorek dobrovolníků napříč Ústeckým krajem. Jejich společným cílem bylo získat nové dovednosti, zkušenosti a vzájemně sdílet. Díky různorodým oblastem působnosti – od zdravotnictví, přes sociální služby pobytové či ambulantní až po kulturu, jsme spolu s účastnicemi získali příležitost nahlédnout do různých organizací a různých dobrovolnických programů. A přesto byla témata jednotlivých setkání pro všechny stejně potřebná a žádaná.

Při úvodní setkání se účastnice seznámily s realizátorem školení Regionálním dobrovolnickým centrem pro Ústecký kraj a při skupinové práce se věnovaly tématům jako jsou současné trendy v dobrovolnictví, kam dobrovolnictví směřuje, jaké jsou aktuálně nejvíce „vytížené“ oblasti působnosti a jaké jsou definice dobrovolnictví. V následující části byly hlavním tématem role koordinátora jako člena pracovního týmu, nebo samotného leadra dobrovolníků. Následující den jsme se věnovali náboru nových dobrovolníků, vytváření náborové kampaně a popisu dobrovolnických příležitostí v jednotlivých organizacích. Třetí den byl ve znamení PR – kde a jak dobrovolnictví prezentujeme, jaká média či zdroje používáme, doporučení na práci se sociálními sítěmi a příprava tiskových konferencí na aktuální témata. Předposlední den kurzu bylo hlavním tématem zapojení nových dobrovolníků – jak dobrovolníky vybíráme, jak probíhá úvodní setkání a zaškolení dobrovolníka, kodex dobrovolníka a dokumentace, řešení konfliktů. Zároveň jsme se dotkli tématu síťování a podpora networkingu. V rámci 5. setkání jsme nahlédli do projektového managementu a možnostem financování dobrovolnictví. Při skupinové práci jsme otevřeli témata jako motivace dobrovolníků a jak v pozici koordinátora nevyhořet. V závěru setkání došlo k symbolickému předání osvědčení všem účastnicím. Poslední den byl doprovázený menší nostalgií, že naše společná setkávání končí, ale vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále.

Na další koordinátory dobrovolníků v rámci kurzu Profesionalizace dobrovolnictví se těšíme opět od ledna 2022.

Autor: Bc. Stanislava Hamáková, DiS.