Ve středu 26.4.2023 se v Ostravě uskutečnila konference „Dobrovolníci pro Ukrajinu aneb Jak jsme pomáhali ukrajinským uprchlíkům“, která odstartovala Dny dobrovolnictví 2023. Pořadatelem konference bylo Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje. Konference, jak již název napovídá, byla věnována činnosti dobrovolníků v rámci pomoci ukrajinských uprchlíků napříč Českou republikou. Záštitu nad konferencí převzal ministr vnitra ČR Mgr. Vít Rakušan a hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Úvodní zdravice a poděkování dobrovolníkům, koordinátorům dobrovolníků a dobrovolnickým centrům pronesli Mgr. Vít Rakušan, ministr vnitra ČR, a Ing. Tomáš Kotyza, MBA, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Prvního příspěvku se ujal JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ten představil celonárodní koncept regionálních dobrovolnických center a jejich uplatnění při řešení mimořádných událostí.

Následovaly příspěvky organizací zapojených do aktivní pomoci v jednotlivých krajích a regionech. Za Ústecký kraj vystoupila Mgr. Lenka Vonka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra z.s., provozovatele Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj. S účastníky konference sdílela zkušenosti z koordinace dobrovolníků v ústeckém KACPU a představila nově vznikající Kulturní klub pro lidi z Ukrajiny. Dalšími přednášejícími s dobrovolnickými tématy byla Bc. Kateřina Petrášová (Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje), Bc. Vlastimila Faiferlíková (Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje), Alžběta Hrabovská, DiS. (Český červený kříž Ostrava). O zkušenosti se zvládáním mimořádných událostí se poděli i zástupci Generálního ředitelství HZK ČR, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a koordinátor pomoci při mimořádných událostech v ČR ADRA. Odpolední program byl věnován diskuznímu panelu zástupců oddělení krizových řízení jednotlivých krajů.

Zpracovala: Bc. Stanislava Hamáková, DiS.