Regionální dobrovolnické centrum Plzeňské kraje, které provozuje TOTEM, z. s., pořádá ve středu 17. dubna 2024 konferenci „Kde i DOBRO uzdravuje“. Konference je startovací akcí ke Dnům dobrovolnictví 2024.

Odkaz na přihlášení: ZDE

V čase od 10:00 do cca 16:00 hodin se v Modré posluchárně a v přilehlých prostorách nového kampusu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni sejdou studenti lékařských fakult, studenti zdravotnických oborů, zdravotníci, koordinátoři dobrovolníků a také samotní dobrovolníci a pacienti budou diskutovat a sdílet své zkušenosti z dobrovolnické služby v nemocnicích a v dalších zdravotnických zařízeních a při poskytování dalších zdravotnických služeb, definovat výzvy a  perspektivy dobrovolnictví ve zdravotnictví.

Program samotné konference bude rozdělen do dvou částí, dopolední a odpolední.

Dopolední část konference, v čase od 10:00 do cca 12:30 hodin, koncipujeme jako pásmo přednášek a na ně navazujících krátkých, pětiminutových diskusí.

V odpolední části od 13:30 do cca 14:30 hodin si budou moci účastníci konference zvolit, kterého ze tří současně pořádaných workshopů se zúčastní. Workshop bude prostorem, kde si koordinátoři dobrovolníků nebo zástupci zdravotnických zařízení stručně představí své konkrétní dobrovolnické projekty navzájem, ale také ostatním účastníkům konference, a poté budou společně sdílet svoje zkušenosti, nápady, radosti i strasti, diskutovat a objevovat.

Program uzavře panelová diskuse na téma Vize, perspektivy a bariéry dalšího rozvoje dobrovolnictví ve zdravotnictví v České republice.

Medailonky přednášejících
Detailní program konference