V pondělí 20. dubna 2023 se v Konferenčním centru Saxon Economy v německém Radebeulu konala konference hostitelských organizací, které jsou zapojeny do projektu Silní sousedé 2.0. 

Jako již tradičně byla i tato konference především výměnným fórem pro mentory, kteří v organizacích o naše dobrovolníky pečují. Taková výměna zkušeností je velmi přínosná, neboť mnoho otázek a výzev v práci mentorů se podobá a vzájemné sdílení inspirace, řešení a nápadů je tudíž nesmírně cenné. 

Rovněž pro tým projektu Silní sousedé 2.0 je aktivní účast zapojených organizací vždy velkým přínosem, neboť je zdrojem tolik potřebné zpětné vazby. A té se nám na této konferenci dostalo v plné míře díky skvěle připraveným prezentacím našich mentorů a tentokrát i díky vystoupení našich současných dobrovolníků, kteří nám poskytli vhled do pocitů a zjištění mladých lidí, kteří do organizací přijíždějí, a na celý rok se zapojují do jejich chodu. 

Vzhledem k tomu, že v červnu letošního roku projekt Silní sousedé 2.0 končí, věnovali jsme čas i ohlédnutí za tím, co se nám v průběhu let podařilo a z čeho se naopak máme poučit.

Zázemí pro naši vzájemnou výměnu bylo díky našim německým přátelům skvěle připravené, byl čas i na kávu a neformální popovídání. Věříme, že i další spolupráce s našimi saskými sousedy se při nějakém dalším projektu ponese v podobném duchu jako dosud.

Kontakty:
tel.: +420 608 261 848, e-mail: nada.pazoutova@dcul.eu
Mgr. Naděžda Pažoutová, koordinátorka projektu Silní sousedé 2.0