Konec roku se pomalu blíží, my ale nezastavujeme. Začátkem prosince u nás i mimo jiné začíná desátý
měsíc pomoci Dobrovolnického centra, z. s. na Krajském asistenčním centru pro Ukrajinu. Pomáháme
zde již od samého začátku. 24. února 2022 jsme se probudili do světa, ve kterém jsme nevěřili, že se
někdy ocitneme. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. I přesto že jsme o této možnosti všichni věděli,
nikdo z nás nevěřil, že by válka mohla opravdu začít. Někteří nevěří dodnes. Lidé z Ukrajiny začali
opouštět své domy, svou zem. A my museli zareagovat. 3. 3. 2022 mohli uprchlíci z Ukrajiny poprvé
navštívit Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu v Ústí nad Labem. Nikdo nevěděl, co nás čeká a jak
moc náročná tato situace pro všechny bude.
Během března a dubna se do pomoci na KACPU zapojilo 392 dobrovolníků a dobrovolných
tlumočníků, z toho 273 jen za měsíc březen. V tyto měsíce bylo KACPU otevřené nonstop, 7 dní
v týdnu, 24 hodin denně. Dobrovolníci zde pomoci věnovali neuvěřitelných 8 777 hodin, přičemž
pomohli 13 567 lidem z Ukrajiny. Pomoc zahrnovala poskytování základní humanitární pomoci –
základní hygienické potřeby, základní ošacení a základní potraviny (káva, čaj, voda, ovoce či chléb).
Dobrovolní tlumočníci zde pomáhali s vyplňováním potřebných formulářů, odpovídali na otázky,
které přicházející lidé měli a všichni, kteří pomáhali díky svým úsměvům, dobré náladě a empatii
předávali klid, podporu a pochopení všem, kteří KACPU navštívili.
Díky mírnému poklesu příchozích lidí, byla otevírací doba KACPU změněna na 7 dní v týdnu od 7:00
do 16:00 hodin, v červenci se otevírací doba posunula na 8:00 a od září se omezily i otevírací dny na
pondělí, středu a pátek. Velkou posilou se nám také od září staly nové kolegyně z Ukrajiny, které
Dobrovolnické centrum, z. s. zaměstnalo. Kolegyně nám pomáhají nejen na KACPU, ale také se s námi
podílejí na integraci Ukrajinců v Ústí nad Labem. K 23. 11. přišlo na KACPU žádat o pomoc 20 874
prchajících lidí z Ukrajiny. Do pomoci se zapojilo 407 dobrovolníků, kteří pomoci věnovali 12 598
hodin.
Za veškerou pomoc, kterou jsme mohli díky dobrovolníkům poskytnout jsme vděční a vážíme si
každého z nich.
DĚKUJEME