Komunitní centrum Dobromysl, které se nachází na tržnici v centru města Štětí, navázalo spolupráci s mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem. To má sídlo v Plzni, ve které mu fungují již 3 centra, a zároveň nabízí podporu a partnerství dalším dobrovolnickým centrům v republice.

Videoreportáž

A jak taková spolupráce vzniká? Obě organizace jsou členskými organizacemi střešní platformy Národní asociace dobrovolnictví, která mezi svými členy aktivně podporuje vzájemné sdílení a síťování. Pod heslem „ten umí to a ten zas tohle“ se tak mají možnost potkávat nejen koordinátoři dobrovolnických programů, ale i další pracovníci neziskových organizací. Častým tématem sdílení bývá kromě mezigeneračních a komunitních aktivit také inkluzivní dobrovolnictví, zapojování osob s duševním onemocnění či mentálním postižením, práce s dětmi se specifickými potřebami nebo rozvoj a podpora mentoringových programů. A protože v rámci Ústeckého kraje máme několik velice aktivních členů NAD, jistě vás budeme moci brzy informovat o dalších stážích a společných úsilích.

Zdroj: Ing. Věra Andrtová, Dobro-volně z.s.