Projekt WakeUp se svými 8 partnery z Německa, Severní Makedonie, Rumunska, Chorvatska, Rakouska, Velké Británie, České republiky a Norska vyvinul přes 80 workshopů a výukových nástrojů, které jsou volně dostupné.

Seznam zde najdete na výukové platformě:
Wake UP! Young Europeans becoming Change Makers for a better Europe (padlet.com)

Mladí lidé jsou vybízeni, aby zahájili dobrovolnictví a provedli skutečné změny ve svých komunitách díky programu Wake UP!
Prostřednictvím školení a workshopů jsou mladí lidé motivováni a podporováni, aby rozvíjeli své vlastní nápady, aby mohli provozovat a realizovat dobrovolnické projekty.
Mezi úspěšné příklady zatím patří demonstrace o změně klimatu, integrační projekty pro uprchlíky, workshopy o lidských právech a kampaně na podporu mladých lidí k volbám.

Prostřednictvím Wake UP! mladí lidé se učí, jak:

  • být pozitivní silou pro dobro ve svých komunitách
  • získat spolehlivé informace a podporu pro rozvoj jejich nápadů a vlastních projektů nebo zahájení vlastní iniciativy
  • být vyslechnut, aby jejich nápady mohly být brány vážně
  • motivovat ostatní a pracovat s lidmi všech věkových skupin a prostředí

Evropská společnost funguje a jaký význam demokracie a dobrovolnictví. Učitelé, školitelé a pracovníci s mládeží mohou také použít Wake UP! zdroje pro jejich vlastní práci na podporu mladých lidí, aby se stali aktivními občany.
Společně jsme oslovili více než několik tisíc lidí po celé Evropě prostřednictvím sociálních médií, akcí, workshopů, setkání a seminářů. Další informace naleznete na našich webových stránkách: https://wakeup-europe.eu/ 

Zdroj: tisková zpráva