Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Ústeckém kraji – od 3. 3. 2022 místo působení pro více jak 420 dobrovolníků a dobrovolnic, kteří zde věnovali přes 10.500 hodin pomoci. Dobrovolnické centrum, z. s. zde koordinuje dobrovolníky a humanitární pomoc, která je zaměřena na výdej potravin, hygienických potřeb, oblečení, kočárků, stravy po příjezdu uprchlíků, podpoře apod.

Do této aktivní pomoci se zapojují lidé různých věkových skupin, s různými motivy a odhodláním, ale také dobrovolníci za zahraničí. Tlumočnické role se chopili Ukrajinci žijící v ČR dlouhodobě a dále se zapojili také němečtí dobrovolníci, kteří do ČR přicestovali na dobrovolnickou stáž a nyní se nebáli chopit aktivit i mimo svoji vybranou oblast a pomoci právě tam, kde je to potřeba, tedy přímo v KACPU.

V rámci koordinace humanitární pomoci a dobrovolníků dále rozvíjíme a prohlubujeme vztahy s partnerskou organizací z Německa Aktion Zivilcourage e. V., která nás podpořila nejen veřejnou sbírkou, ale plnila především roli poradenskou při aktivní účasti na zasedání Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje a také partnerskou při realizaci setkání Pomoc uprchlíkům v Sasku a České republice – struktury a zkušenosti.

Tuto přeshraniční spolupráci je možné realizovat i díky nadačnímu příspěvku od Česko-německého fondu budoucnosti, kterému děkujeme za podporu.

Ústí nad Labem 16. 6. 2022