Jak vypadá partnerství mezi firemní a neziskovkou organizací, jaká je spolupráce mezi nadnárodní korporací a lokálním spolkem, tak o těchto zkušenostech se podělil 19. 4. 2022 na Dni otevřených dveří spolek Dobro-volně ve Štětí.

Dobro-volně z. s. provozuje od roku 2018 dobrovolnické centrum a nyní zakládá komunitní centrum ve Štětí. „S místní papírnou Mondi Štětí spolupracujeme již od našeho založení. Zpočátku se jednalo o finanční podporu a zajištění dalších činností, na které spolek sám nestačil,“ uvedla předsedkyně spolku Věra Andrtová. Jednalo se například o dopravu seniorů na koncerty, které každoročně společně pořádají. Koncert se koná v zahradě u Domu s chráněnými byty. „Tato zahrada je místem, kde se opět potkáváme, a to jak fyzicky s firemními dobrovolníky Mondi Štětí, ale tak i se stejnými cíli. Naším společným zájmem je, aby zde vznikala a rozvíjela se příjemná místa a atraktivní příležitosti pro společné setkávání osob všech generací,“ představila součinnost mezi organizacemi Andrtová. 

Dobrovolníci z Mondi Štětí pomáhají spolku Dobro-volně nejen s pracemi ve zmiňované zahradě a s obsluhou na koncertech, ale i v komunitním centru např. s výmalbou prostor a výsadbou okrasných rostlin v okolí. V komunitním centrum se setkávají místní obyvatelé s různými životními příběhy, ale se společnými zájmy. Paní předsedkyně k tomu upřesnila: „Naši dobrovolníci zde pořádají doučování žáků základních škol, vedou volnočasové aktivity – háčkování, pořádají zábavné kvízy a oblíbenou soutěž – Bingo. Ale probíhají zde i další setkání – navštěvují nás dámy u karetních partiček a pořádáme rovněž pravidelná setkání s programem pro Mondi důchodce.“

O tom, že spolupráce mezi spolkem Dobro-volně a významným zaměstnavatelem regionu funguje nás přesvědčilo i to, že na Dni otevřených dveří byla v odpoledním programu přichystána exkurze, a to přímo za plného papírenského provozu.  

„Určitě se do naší spolupráce promítají i osobní vztahy, ale které se zakládají na profesních zkušenostech. Vybudovali jsme si mezi sebou důvěru, které si velmi cením! Ale to, že je firma Mondi Štětí náš skutečný partner, vnímám hlavně od doby, kdy pro nás zadala grafické zpracování i vlastní polepy našich výloh od profesionální firmy. Nad naším hlavním vchodem jsou tak uvedena loga i dalších organizací a dárců, kteří se podíleli na založení komunitního centra Dobromysl. To vnímám jako malý čin, který vede k velikému skutku“ uvedla Věra Andrtová.