Ústecký kraj podporuje rozvoj dobrovolnictví na svém území. Na původní spolupráci s jednotlivými dobrovolnickými centry a s Radou dobrovolnických center regionu Severozápad navazuje současná spolupráce s Regionálním dobrovolnických centrem pro Ústecký kraj a podpora vzniku Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji.

V květnu 2018 předložila RADA DC SZ návrh Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji, která byla v červnu 2018 schválena Zastupitelstvem a následně tak vznikl dotační titul pro dobrovolnická centra v regionu. V srpnu 2020 došlo k aktualizaci a následnému schválení tohoto strategického dokumentu pro období 2021-2022.

Dalším krokem ke vzájemné spolupráci je vznik sekce „Dobrovolnictví“ na webových stránkách Ústeckého kraje. Kromě výše uvedených strategických dokumentů zde najdete informace o dobrovolnictví v kraji, odkazy na další dobrovolnické weby včetně regionálního dobrovolnického centra a adresář lokálních dobrovolnických center, na jehož vzniku se podíleli členové RADY DC SZ. 

WEBOVÉ STRÁNKY ÚSTECKÉHO KRAJE