V tomto školení klademe velký důraz na osobní, sebevědomý prožitek účastníka. Většinu programu proto tvoří aktivity zaměřené na sebereflexi, které propojujeme s prvky a nástroji z formálního vzdělávání, neformálního a informálního učení které považujeme za relevantní a účinné pro osobní rozvoj. Pracujeme s perspektivou, která propojuje praktické zkušenosti učení s koučinkem, protože věříme (a máme to ověřeno), že tato kombinace nejvíce podporuje účastníky v jejich osobním rozvoji, podporuje jejich kreativitu, kritické myšlení a obecně pohled na věci kolem nás z větší perspektivy. Díky přístupu, který se zaměřuje významně na osobní zázemí účastníků, může být školení emočně náročné. Pracujeme s tím aktivně proto, že cílíme na vytvoření učebního procesu s velkým dopadem a následným využitím naučeného v praxi. Naším cílem je vytvořit účinný a užitečný proces, který propojuje osobní a profesní život účastníků.

Již od 6. do 16. dubna 2022 v Adamově u Brna.
Školení je podpořeno programem Erasmus+. Ubytování a strava je na místě zajištěna.

Více informací a dokaz na přihlášku: https://www.inexsda.cz/wp-content/uploads/2022/03/LoC-Infoletter-April-2022-Adamov-u-Brna.pdf

Případně, zde najdete FB příspěvek, který můžete jednoduše přesdílet na stránkách své organizace.
Jelikož stále hledáme üčastníky, takovou pomoc bychom velmi uvítali: https://www.facebook.com/inexsda/posts/7470382532979770