Do Inovační soutěže projektu D-CARE se nám přihlásilo 8 firem/start-upů. Sešli jsme se online s našimi stakeholdery a také zástupci z businessu a přihlášená chytrá řešení, která mají přinést inovace do zdravotního a sociálního systému v podunají máme vyhodnocená.
Již velmi brzy vás budeme informovat o výherci Inovační soutěže.
Tým D-CARE Česká republika
Project n° DTP656 co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI).