Do domova pro seniory v Podbořanech hledáme dobrovolníky, kteří se chtějí stát společníky u lůžka, účastnit se volnočasových a aktivizačních činností, atd. Kontaktní osoba: Zuzana Příhodová, DiS., tel: 415 214 423, email: prihodova@domovpodborany.cz