Evropská komise již zveřejnila příručku programu a také žádosti pro žadatele.

Zúčastněte se informačních webinářů, kde budou novinky programu a jednotlivé aktivity detailně představeny.

Termíny výzev jsou stanoveny na 28. května 2021 a 5. října 2021 vždy do 12:00 hod. 

Program Evropský sbor solidarity pokračuje v novém programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. Základní možnosti zapojení mladých lidí do solidárních aktivit a realizace mezinárodní dobrovolnické spolupráce budou v novém programu zachovány. Novinkou programu je přímo řízená aktivita dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci.

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.