Ústecký kraj spouští dotační titul na podporu a posílení dobrovolnických center pro rok 2021, který je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje. Lhůta pro podání žádostí je od 22. března do 1. dubna 2021 a dotace je určená na úhradu nákladů spojených s provozem dobrovolnického centra. 

Žadatel musí být držitelem akreditace Ministerstva vnitra ČR na základě zákona o dobrovolnické službě a působí v kraji alespoň od 1. ledna 2019. Žadatel dále vysílá dobrovolníky alespoň do 2 sociálních služeb a v roce 2020 dobrovolníci vykázali min. 900 dobrovolnických hodin.

Informace o dotačním titulu a vzor žádosti najdete na webových stránkách Ústeckého kraje, sekce Dobrovolnictví.