Mezinárodní tým zapracoval doporučení evropských organizací a vytvořil materiál s názvem Doporučení pro digitální management dobrovolníků. Materiál najdete v příloze a je k dispozici všem zájemcům o profesionalizaci dobrovolnictví ve všech sférách veřejného života.

Digitalizace se ukázala jako významný trend, částečně ovlivněna pandemií, ale sahající daleko za ni. Posun směrem k digitálním technologiím zásadně proměnil fungování nevládních organizací, zdůrazňuje význam práce na dálku, online spolupráce a virtuální komunikace. Tento trend odráží širší společenský posun, kdy technologie hraje ústřední roli v různých aspektech našeho života, včetně toho, jak nevládní organizace přistupují k otázkám, jako je řízení dobrovolníků, vzdělávání a sociální iniciativy.

Prostřednictvím projektu “ProVol Digital – Profesionální management dobrovolnictví a školení prostřednictvím digitalizace” tuto příručku s doporučeními nabízíme nevládním organizacím a koordinátorům dobrovolníků, aby zůstali v obraze. Cílem této příručky je vybavit nevládní organizace a koordinátory dobrovolníků digitální odborností a přizpůsobit jejich dovednosti v práci s technologiemi současným standardům. Prostřednictvím tohoto nástroje chceme inspirovat a umožnit dalším organizacím vstoupit také do digitální sféry.

“ProVol Digital” je evropský projekt realizován následujícími organizacemi: Gemeinsam Leben und Lernen in Europa – Německo, Eb Projektmanagement – Rakousko, Dobrovolnické Centrum, z.s., Ústí nad Labem – Česká Republika, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca – Rumunsko.
Číslo projektu: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033576
Podpořeno: ERASMUS+, KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education