Domácí hospic sv. Terezie začal v oblasti mezi Bílinou a Kláštercem nad Ohří působit v průběhu loňského května. Stal se zde první službou svého druhu, která navíc poskytuje i duchovní podporu. Do chomutovské Galerie Lurago, která je součástí bývalého jezuitského areálu, přišla hospic podpořit řada hostů včetně místního děkana P. Aloise Hegera, prostřednictvím videa se zúčastnila průkopnice hospicové péče v ČR paní Jana Sieberová, důležitost náročné služby zdůraznil litoměřický biskup Jan Baxant a přítomen byl i generální vikář Martin Davídek.

Domácí hospicová péče v této lokaci dlouhodobě chyběla a je o ní velký zájem zvláště ze strany pečujících rodin. Mnoho lidí stále umírá v nemocničním zařízení různého druhu a tato skutečnost se nám pomalu daří měnit. Je potřeba, aby veřejná i lékařská společnost byla dostatečně informována o paliativní a hospicové péči. Domnívám se, že vzdáleným úkolem hospiců v naší republice je změnit přístup ke konci života všude tam, kde lidé umírají a to na všech úrovních společnosti.

Hospicová péče je péče, která je úlevná, neboť mírní typické potíže, které se projevují v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. Tyto potíže pacienta omezují v jeho každodenních činnostech a činí ho závislým na pomoci druhých. Je to péče, která je ucelená a multidisciplinární, ale stále dostupná pouze malému procentu pacientů.

Jsem nesmírně vděčná, že se s přispěním našich sponzorů a podporovatelů daří pečovat o pacienty, kteří chtějí svůj konec života prožít v kruhu své rodiny, v prostředí, které je jim blízké. Cílem naší péče je, aby člověk mohl důstojně prožít konec svého života. Každý člověk by měl mít právo si rozhodnout, kde a jak dožije a toto by mu mělo být umožněno. Respektujeme přání našich pacientů, neboť víme, že je důležité otevřít otázku životních hodnot a priorit pacienta.

Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, specialisty na léčbu bolesti a s onkologickými pracovišti.

Nyní připravujeme otevření půjčovny zdravotnických pomůcek pro veřejnost. Pro pacienty v domácí hospicové péči je zapůjčení pomůcek zdarma, ale nově chceme tuto možnost rozšířit i pro další potřebné. K zapůjčení je možné elektricky polohovací lůžko, včetně antidekubitní matrace, dále koncentrátor kyslíku, chodítka, berle, invalidní vozíky, WC židle a další.

Ředitelka Domácího hospice sv. Terezie Mgr. Petra Stanislava Meinlschmidtová